BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
DT: 550.00m2
Giá: 30.00 triệu
Hoài Đức, Hà nội
DT: 100.00m2
Giá: 11.00 triệu
Nam Từ Liêm, Hà nội
DT: 47.50m2
Giá: 6.60 tỷ
Cầu giấy, Hà nội
DT: 75.00m2
Giá: 2.00 tỷ
Hai Bà Trưng, Hà nội
DT: 1000.00m2
Giá: 350.00 triệu
Quốc oai, Hà nội
DT: 150.00m2
Giá: 650.00 triệu
TX Sơn tây, Hà nội
DT: 32.00m2
Giá: 2.55 tỷ
Hoàng Mai, Hà nội
DT: 250.00m2
Giá: 23.00 triệu
Cầu giấy, Hà nội
DT: 43.00m2
Giá: 2.35 tỷ
Nam Từ Liêm, Hà nội
DT: 30.00m2
Giá: 3.50 triệu
Cầu giấy, Hà nội
DT: 52.00m2
Giá: 3.35 tỷ
Long biên, Hà nội
DT: 39.00m2
Giá: 2.50 tỷ
Thanh xuân, Hà nội
DT: 90.00m2
Giá: 20.00 triệu
Thanh xuân, Hà nội
DT: 108.00m2
Giá: 5.00 tỷ
Long biên, Hà nội
DT: 65.10m2
Giá: 1.00 tỷ
Hoàng Mai, Hà nội
DT: 45.00m2
Giá: 3.95 tỷ
Ba Đình, Hà nội
DT: 55.00m2
Giá: 6.50 tỷ
Tây hồ, Hà nội
DT: 47.50m2
Giá: 6.60 tỷ
Cầu giấy, Hà nội
DT: 100.00m2
Giá: 123456.00 triệu
Thanh xuân, Hà nội
DT: 50.00m2
Giá: 2.70 tỷ
Hoàng Mai, Hà nội
DT: 38.00m2
Giá: 3.10 tỷ
Thanh xuân, Hà nội
DT: 48.50m2
Giá: 1.90 tỷ
Bắc Từ Liêm, Hà nội
DT: 100.00m2
Giá: 14.00 triệu/m2
Hoàn Kiếm, Hà nội
DT: 40.00m2
Giá: 5.95 tỷ
Đống đa, Hà nội
DT: 33.00m2
Giá: 2.30 tỷ
Đống đa, Hà nội
DT: 45.00m2
Giá: 1.95 tỷ
Thường tín, Hà nội
DT: 160.00m2
Giá: 80.00 triệu
Đống đa, Hà nội
DT: 49.00m2
Giá: 3.75 tỷ
Ba Đình, Hà nội
DT: 35.00m2
Giá: 2.35 tỷ
Thanh xuân, Hà nội
DT: 30.00m2
Giá: 1.75 tỷ
Hoàng Mai, Hà nội
BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC
DT: 100.00m2
Giá: 7.50 triệu
Hoàn Kiếm, Hà nội
18/08/2018
DT: 72.00m2
Giá: 23.00 triệu
Hoài Đức, Hà nội
17/08/2018
DT: 72.00m2
Giá: 23.00 triệu
Hoài Đức, Hà nội
17/08/2018
DT: 50.00m2
Giá: 3.30 triệu
Hoàng Mai, Hà nội
17/08/2018
DT: 72.00m2
Giá: 2.80 tỷ
Hoài Đức, Hà nội
16/08/2018
DT: 72.00m2
Giá: 22.00 triệu
Hoài Đức, Hà nội
16/08/2018